Zapraszenie do udziału w konferencji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w konferencji w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” w dniach 05 października do 06 października 2021 roku w Hotelu „WODNIK” Słok/k. Bełchatowa; 97-400 Bełchatów. Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich. Konferencja pn. „Turystyka kulinarna – instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki” pozwoli na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie i wymianę doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich opartych na bogactwie kulinarnym na obszarach objętych projektem tj. 4 województw: woj. lubelskiego, woj. mazowieckiego, woj. lubuskiego oraz woj. śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych, natomiast w wymiarze natychmiastowym wpłynie na podniesienie wiedzy u uczestników konferencji nt. turystyki kulinarnej, która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj.:
-rolników,
-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
-przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branżę turystyczną.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 30 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl , Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27
Kontakt do organizatorów również poprzez nasze Stowarzyszenie – formularz zgłoszeniowy do pobrania –> karta zgłoszeniowa

29 wrz

by 

Created with Snap