RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu – Dom Kultury w Rzuchowie obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR. Ważnym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2020 r. oraz zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Zmiany dokonane w Strategii zostały omówione podczas zebrania. Jednocześnie przypominamy, że projekt Strategii z zaproszeniem do konsultacji dostępny był wcześniej na naszej stronie internetowej oraz w biurze stowarzyszenia w Lyskach.
Podczas zebrania podjęto następujące uchwały ws.:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
– udzielenia absolutorium Zarządowi,
– zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Informujemy, że wyżej wymienione uchwały wraz z załącznikami dostępne są w biurze Stowarzyszenia w Lyskach. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

20210623_18074120210623_18082520210623_18081520210623_180843

24 cze

by 

Created with Snap