Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

W dniu 21 maja 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu – Dom Kultury w Rzuchowie (Rzuchów, ul. Karola Miarki 8b), odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu przeprowadzenia ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 2/2021
w związku ze złożeniem protestu przez Panią Stefanię Pawełek i skierowaniem przez Zarząd Województwa Śląskiego wniosku do właściwego etapu oceny, a także oceną wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 4/2021.

Zaktualizowana lista operacji wybranych do finansowania  w ramach naboru nr 2/2021 –> pobierz

Wyniki naboru nr 4/2021 –> przejdź

Protokół z posiedzenia Rady –> pobierz

 

25 maj

by 

Created with Snap