Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w związku z ogłoszonym naborem nr 4/2021 na przedsięwzięcie P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Spotkanie odbędzie się w formule wideokonferencji 13 kwietnia 2021 r. (wtorek)
o godz. 10.00.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie w biurze LGD (e-mail: biuro@lyskor.pl; tel. 32 440 76 01) chęci udziału w wydarzeniu. Konieczne będzie podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link dostępu do spotkania.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.

06 kwi

by 

Created with Snap