Zapraszamy do udziału w projekcie „Stawiam na rozwój!”

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pn. „Stawiam na rozwój!”.

Projekt jest skierowany dla kobiet nieaktywnych zawodowo z obszaru gmin: Kornowac, Lyski, Jejkowice, Gaszowice, Pszów.

DLACZEGO WARTO?
Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:

  • spotkania animacyjne,
  • działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek,
  • warsztaty motywacyjno-aktywizujące (zapewniamy opiekę nad dziećmi podczas warsztatów) i spotkania z psychologiem,
  • ścieżkę zawodową, w tym:
    – opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym,
    – kursy i szkolenia zawodowe zgodne z oczekiwaniami uczestniczek (pokrywamy również koszty dojazdu),
    – organizację staży zawodowych (finansujemy także wstępne badanie lekarskie oraz koszty dojazdu).

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

DLA KOGO?

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety niepracujące, chcące nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, znaleźć zatrudnienie i spędzić ciekawie czas.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie –> pobierz

Deklaracja udziału w projekcie –> pobierz

 

02 lut

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap