Wyniki ankiety potrzeb obszaru LYSKOR

W związku z rozpoczęciem przygotowań LGD LYSKOR do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, prosiliśmy o wypełnienie ankiety, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują fundusze EFRROW, EFS i EFRR w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych i dostosowanych do potrzeb naszego obszaru.

Wszystkim, którzy wypełnili ankietę dziękujemy za zaangażowanie.

Poniżej zamieszczamy wyniki badania ankietowego:

Wyniki ankiety skierowanej do lokalnych liderów –> pobierz

Wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców –> pobierz

27 sty

by 

Created with Snap