Ważna informacja dla Beneficjentów!

Informujemy, iż zmianie uległy niektóre zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nowe regulacje łagodzą niektóre warunki określone umową. W związku z tym możliwe jest wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o zawarcie aneksu.

Przygotowaliśmy wzór takiego wniosku –> pobierz

Aneks mogą zawierać zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali wszystkie płatności, ale trwa jeszcze tzw. okres trwałości.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

14 sty

by 

Created with Snap