Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 29 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla osób podejmujących działalność gospodarczą)

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

 3. Nabór na przedsięwzięcie nr 4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021

13 sty

by 

Created with Snap