Wyniki ankiety potrzeb obszaru LYSKOR

Przez  |

W związku z rozpoczęciem przygotowań LGD LYSKOR do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, prosiliśmy o wypełnienie ankiety, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują fundusze EFRROW, EFS i EFRR w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych [...]

Spotkanie informacyjne – link dostępu

Przez  |

W dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii [...]

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w związku z ogłoszonymi naborem nr 3/2021 na przedsięwzięcie [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego [...]

Ważna informacja dla Beneficjentów!

Przez  |

Informujemy, iż zmianie uległy niektóre zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]

Ankieta potrzeb obszaru LGD LYSKOR

Przez  |

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie [...]

Informacja o składkach członkowskich

Przez  |

Uprzejmie przypominamy Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2020 i lata wcześniejsze, o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2020 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać w biurze Stowarzyszenia w Lyskach,  ul. Sikorskiego 2 oraz przelewem [...]