Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Informujemy, że w ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego chcemy zaproponować Państwu lekturę piątego wydania Informatora dotyczącego aktualnych zagadnień związanych z obszarami wiejskimi (powstałego na podstawie przeglądu aktualnych informacji publikowanych w portalach branżowych). Mamy nadzieję, że dzięki niemu znajdą Państwo inspiracje do dalszych działań na rzecz swoich społeczności.

1. Konkurs „Tradycyjna Ozdoba Bożonarodzeniowa”, termin zgłaszania prac do 31 grudnia 2020 r.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs „Tradycyjna Ozdoba Bożonarodzeniowa”. Celem konkursu NIKiDW jest dokumentacja i popularyzacja zwyczaju własnoręcznego wytwarzania ozdób świątecznych. Tworzenie bombek, stroików i dekorowanie domu ma bardzo długą tradycję. Zawsze było to źródłem radości, satysfakcji i dumy ze swoich umiejętności. Dziś taka działalność może mieć także działanie terapeutyczne i być sposobem na poprawę nastroju.

Więcej informacji: Konkurs na “Tradycyjną Ozdobę Bożonarodzeniową”. Wykonajcie ozdobę świąteczną, zróbcie jej zdjęcie i wyślijcie do nas! – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (nikidw.edu.pl)

2. Konkurs pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”, termin składania prac konkursowych do 31 grudnia 2020 r.

Podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk organizuje konkurs pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”. Konkurs ten ma na celu rozpowszechnianie wizji i pomysłów poprawiających poziom i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Więcej informacji: https://silesia.org.pl/aktualnosci/ii-odslona-konkursu-moja-smart-wies-idea-i-fakt,583

3. IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, nabór wniosków do 8 lutego 2021 r.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim. Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Więcej informacji:  IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – czas start! – KSS`

4. Zaproszenie do udziału w trzecim europejskim konkursie na projekty z PROW 2014-2020, termin składania zgłoszeń do 11 stycznia 2021 r.

Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat to „Nasza wiejska przyszłość”. Konkurs został podzielony na cztery kategorie tematyczne: zielona przyszłość, cyfrowa przyszłość, odporna przyszłość, solidarna przyszłość. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Więcej informacji: KSOW: Zaproszenie do udziału w trzecim europejskim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

5. Wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD, termin do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów: pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/termin-skladania-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-male-przetworstwo-i-rhd-wydluzony-o-miesiac.html

 6. Konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, termin nadsyłania zgłoszeń od 12 do 19 grudnia 2020 r.

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji w ramach programu „Administracja pod kontrolą” ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe. Celem konkursu jest wybór najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych, które zostały zorganizowane w okresie od 1 maja 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. i dot. jednego z trzech kryteriów: zwiększenia świadomości prawnej obywateli; przeciwdziałania przyczynom przestępczości; promuje rozwój instytucji społecznej kontroli administracji publicznej.

Więcej informacji: [Konkurs] Weź udział w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych! – Administracja pod kontrolą (administracjapodkontrola.pl)

16 gru

by 

Created with Snap