Zaproszenie na wideokonferencję nt. funduszu sołeckiego

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza na wideokonferencję. Poniżej zamieszczamy zaproszenie Kierownik Działu kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i obsługi struktur Związku:

Szanowni Państwo

Sołtysi i Liderzy z obszarów wiejskich

z województwa śląskiego

Uprzejmie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów pt. „Jak wykorzystać fundusz sołecki – baza pomysłów i inspiracji”, które odbędzie się w formule wideokonferencji, przy użyciu narzędzia Microsoft Teams, w dniu 15 września 2020 r. (wtorek), rozpoczęcie o godz. 18.00 (czas trwania: około 1 godziny). Spotkanie adresowane jest do sołtysów, liderów wiejskich, a także przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straż Pożarnych oraz innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W związku ze zbliżającym się terminem składania do Urzędów Gmin wniosków, jakie przedsięwzięcia dla danego sołectwa mają być realizowane z funduszu sołeckiego w kolejnym 2021 roku chcielibyśmy zaproponować Państwu spotkanie, którego celem będzie prezentacja pomysłów i inspiracji dot. nieszablonowego wykorzystania funduszu sołeckiego (w trakcie spotkania zostaną m.in. przedstawione konkretne przykłady zrealizowanych przedsięwzięć z innych sołectw). Wydarzenie te będzie także okazją do wymiany doświadczeń z tego zakresu. Spotkanie poprowadzi p. Jacek Piwowarski, sołtys wsi Wiązownica Kolonia (woj. świętokrzyskie), kilkukrotnie wyróżniany w konkursach na Sołtysa Roku (na poziomie wojewódzkim i krajowym), absolwent Szkoły Liderów, z bogatym doświadczeniem w merytorycznym z powyższego zakresu (m.in. prowadził szkolenia dla Radnych i Sołtysów z gmin, w których taki fundusz nie funkcjonował).

W przypadku zainteresowania udziałem ww. wideokonferencji uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-wideokonferencji-pt-jak,523 w terminie do 11 września 2020 r. (piątek). Aby wziąć udział w spotkaniu (przy użyciu narzędzia Microsoft Teams) wystarczy przeglądarka oraz kamerka, mikrofon, głośnik. Szczegółowe informacje organizacyjno-techniczne prześlemy zainteresowanym osobom w następnej korespondencji (tj. link do spotkania oraz instrukcję: jak krok po kroku dołączyć do spotkania).

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w sprawach organizacyjnych (w tym technicznych) związanych z ww. spotkaniem osobą do kontaktu pozostaje w biurze naszego Związku p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 666 190 972.

Z wyrazami szacunku

Iwona Pragnąca

Kierownik Działu kształtowania wspólnej polityki
samorządów lokalnych i obsługi struktur Związku

 Śląski Związek Gmin i Powiatów
/Silesian Union of Municipalities and Districts
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice

tel.: +48 32 251 10 21, 32 609 03 59
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl

www.silesia.org.pl

profil na Facebooku

b8197cadcccc257ac71523a5ccff4892

09 wrz

by 

Created with Snap