Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Informujemy, iż w dniu 2 kwietnia 2020 r.  w budynku LGD LYSKOR – Dzienny Dom Senior Wigor (ul. Sikorskiego 2, Lyski ) odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naboru 1/2020 zakończonego w dniu 11 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD zamieści na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych wraz z protokołem oraz pisemnie poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny. Operacje wybrane do finansowania przekażemy do dalszej weryfikacji Zarządowi Województwa Ślaskiego.

Porządek obrad –> pobierz

25 mar

by 

Created with Snap