UKONSTYTUOWANIE SIĘ POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Informujemy, że członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, wybrani podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 21 listopada 2019 r. odbyli swoje pierwsze posiedzenia, których celem było ukonstytuowanie się. Poniżej prezentujemy wyniki z podziałem na poszczególne organy Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR ukonstytuował się następująco:

 1. Łuszcz Radosław – Prezes
 2. Stępień Karina – Wiceprezes
 3. Wojaczek Mieczysław – Wiceprezes
 4. Kowol Piotr – Sekretarz
 5. Kostka Agata – Członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LYSKOR ukonstytuowała się następująco:

 1. Kuźmiński Jacek – Przewodniczący
 2. Łukoszek Marzena – Wiceprzewodnicząca
 3. Watoła Barbara – Członek

Rada LGD ukonstytuowała się następująco:

 1. Gryt Grzegorz – Przewodniczący
 2. Niestrój Grzegorz – Wiceprzewodniczący
 3. Bąk Marek – Sekretarz
 4. Baron Jadwiga – Członek
 5. Bugdol Paweł – Członek
 6. Krzystałą Czesław – Członek
 7. Osadzin Michał – Członek
 8. Porwoł Monika – Członek
 9. Staniek Krystian – Członek
 10. Szweblik Piotr – Członek
 11. Wiśniewska Urszula – Członek

12 gru

by 

Created with Snap