Informacja o godzinach pracy biura

Przez  |

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) pracownicy będą pełnić dyżur telefoniczny pod nr. 32 4407601.  

Życzenia świąteczne

Przez  |

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości i rodzinnego ciepła, pomyślności w realizacji celów oraz sukcesów w Nowym Roku 2020 Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia LYSKOR

„Aktywni są wśród nas” – podsumowanie projektu grantowego

Przez  |

Projekt grantowy pn. „Aktywni są wśród nas” to operacja realizująca cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR tj. cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, [...]

„Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” – podsumowanie projektu grantowego

Przez  |

Projekt grantowy pn. „Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” to operacja realizująca cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy (CS3.2) [...]

UKONSTYTUOWANIE SIĘ POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Przez  |

Informujemy, że członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, wybrani podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 21 listopada 2019 r. odbyli swoje pierwsze posiedzenia, których celem było ukonstytuowanie się. Poniżej prezentujemy wyniki z podziałem na poszczególne organy Stowarzyszenia. [...]

Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Lyskach (ul. Dworcowa 1a, Lyski) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu ukonstytuowania się Rady wybranej przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 listopada 2019 r. na kadencję rozpoczynającą [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz 9:00 w Urzędzie Gminy Lyski  (ul. Dworcowa 1a, Lyski) odbędzie się Posiedzenie Rady związane z ukonstytuowaniem się Rady wybranej przez Walne Zebranie Członków w dniu 21 listopada 2019 r.