RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

W dniu 21 listopada 2019 r. w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR, którego celem był wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej w związku z kończącą się kadencją.

Przewodniczącym Zebrania został p. Mieczysław Wojaczek, a Sekretarzem p. Aleksandra Pytlik. W trakcie zebrania przedstawiono raport ewaluacyjny z ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Prezes Stowarzyszenia p. Radosław Łuszcz przedstawił zebranym informacje nt. działalności Stowarzyszenia LYSKOR w trakcie kadencji.

W dalszej kolejności odbyły się wybory do organów Stowarzyszenia. Wyniki przedstawiają się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR:

 1. Kostka Agata
 2. Kowol Piotr
 3. Łuszcz Radosław
 4. Stępień Karina
 5. Wojaczek Mieczysław

Rada Stowarzyszenia LYSKOR:

 1. Baron Jadwiga
 2. Bąk Marek
 3. Bugdol Paweł
 4. Gryt Grzegorz
 5. Krzystała Czesław
 6. Niestrój Grzegorz
 7. Osadzin Michał
 8. Porwoł Monika
 9. Staniek Krystian
 10. Szweblik Piotr
 11. Wiśniewska Urszula

Komisja Rewizyjna:

 1. Kuźmiński Jacek
 2. Łukoszek Marzena
 3. Watoła Barbara

Gratulujemy osobom wybranym do poszczególnych organów i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

zdjęcia z WZC –> przejdź

22 lis

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap