Zapraszamy do udziału w projekcie

Szanowne Panie,

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie „W drodze do sukcesu”.

DLACZEGO WARTO?

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:

  • spotkania animacyjne oraz wizyty studyjne – poznanie dobrych praktyk,
  • działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek,
  • ścieżkę zawodową, w tym:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym,

– kursy i szkolenia zawodowe,

– organizację staży zawodowych.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

DLA KOGO?

Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w pierwszej kolejności zapraszamy kobiety niepracujące, chcące nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, spędzić ciekawie czas.

 JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W drodze do sukcesu_prawidłowe

08 lis

by 

Created with Snap