Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

W dniu 15 lipca 2019 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych, omówieniem i oceną za zgodność z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz wydania opinii ws. zmian umów o przyznanie pomocy.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz

16 lip

by 

Created with Snap