Dodatkowe środki na przedsiębiorczość

 Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 otrzymała bonus, w postaci dodatkowych środków na realizację LSR. W związku z tym,  konieczną była zmiana LSR oraz podpisanie aneksu do umowy ramowej. Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR nr 00012-633-UM1210013/15 został podpisany w dniu 8 lipca 2019 r.

Otrzymane dodatkowe środki w wysokości 590 tys. złotych LGD LYSKOR przeznaczy na operacje w sektorze przedsiębiorczości (dla osób podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą). W związku z powyższym zmianie uległ Harmonogram planowanych naborów wniosków. Najbliższe konkursy planujemy ogłosić w II połowie 2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

10 lip

by 

Created with Snap