Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Informujemy, iż w dniu 15 lipca 2019 r. o godz 9:00 w  biurze  LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych oraz omówieniem i oceną za zgodność z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Porządek obrad –> pobierz

08 lip

by 

Created with Snap