ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LYSKOR.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia LYSKOR oraz wdrażania LSR.

Ankietę będzie można wypełniać do 12 czerwca br. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta –> przejdź

04 cze

by 

Created with Snap