Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Country dancing” – polsko-czeskie wspólne pasje

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Country dancing – polsko-czeskie wspólne pasje”, realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W projekcie przewidziano cykl działań mających na celu integrację pomiędzy mieszkańcami gmin z obszaru LGD LYSKOR i Obec Bolatice.

Uczestnictwo w projekcie będzie polegało na udziale w warsztatach tańca liniowego pod okiem profesjonalnego instruktora w grupie ok. 25 osobowej (do której w późniejszym czasie dołączy grupa z Czech) oraz w pozostałych wydarzeniach zgodnie z poniższym harmonogramem. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie jest równocześnie zobowiązaniem do udziału we wszystkich wydarzeniach w ramach harmonogramu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Taniec liniowy to forma tańca, w którym połączone figury taneczne tworzą powtarzające się sekwencje tańca wykonywane identycznie i w tym samym czasie przez tancerzy tańczących w kilku równoległych liniach i rzędach. Taniec liniowy trenuje pamięć, pobudza orientację przestrzenną, uczy współpracy w grupie, nie wymaga partnera do tańca. Charakterystyczną cechą tańców liniowych jest osiąganie efektów w krótkim czasie, tzn. umiejętność występu w grupie zaledwie po kilku zajęciach tanecznych.

Harmonogram przedstawia się następująco:

  • 15 oraz 29 maja 2019 r. – warsztaty tańca liniowego;
  • 22 czerwca 2019 r.– wyjazd integracyjny do Miasteczka Westernowego w Żorach na Country Festival;
  • 9-10 lipca 2019 r. – dwudniowy wyjazd do Brennej, gdzie również odbędą się warsztaty tańca liniowego;
  • 17 sierpnia 2019 r. – wyjazd na dożynki do Bolatic w Czechach (występ);
  • wrzesień 2019 r. – warsztaty tańca liniowego;
  • październik 2019 r. – Biesiada Country (występ).

Podane daty są datami orientacyjnymi, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

Prosimy o zgłaszanie udziału osobiście w biurze Stowarzyszenia LYSKOR, mailowo na adres biuro@lyskor.pl lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają Członkowie Stowarzyszenia LYSKOR.

zestaw-logotypów-na-www

18 kwi

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap