Informacja o składkach członkowskich

Uprzejmie przypominamy Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2018 i lata wcześniejsze, o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2018 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać w biurze Stowarzyszenia w Lyskach,  ul. Sikorskiego 2 oraz przelewem na rachunek bankowy o numerze 70 8436 0003 0101 0445 4294 0002, Mikołowski Bank Spółdzielczy. Informację nt. wysokości kwoty do uregulowania można uzyskać pod nr tel. 32 440-76-01 oraz e-mailem biuro@lyskor.pl.
Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia LYSKOR członkowie zobowiązani są do opłacania składek członkowskich. Nieopłacenie składki członkowskiej przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składka powinna być opłacona, zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia LYSKOR, skutkuje skreśleniem z listy członków.

13 lut

by 

Created with Snap