Informacja dla Członków Stowarzyszenia

Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2018 i lata wcześniejsze uprzejmie przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2018 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać w biurze Stowarzyszenia w Lyskach,  ul. Sikorskiego 2 oraz przelewem na rachunek bankowy o numerze 70 8436 0003 0101 0445 4294 0002, Mikołowski Bank Spółdzielczy. Informację nt. wysokości kwoty do uregulowania można uzyskać pod nr tel. 32 440-76-01 oraz e-mailem biuro@lyskor.pl

07 sty

by 

Created with Snap