ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE – podejmowanie działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godz. 16.30 w salce narad (I piętro) w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 1.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

31 paź

by 

Created with Snap