POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LYSKOR ogłasza nabór na stanowisko pracy: księgowy

Wymagania konieczne wobec kandydata:
– wykształcenie średnie kierunkowe
– doświadczenie w prowadzeniu księgowości

Wymagania pożądane wobec kandydata:
– wykształcenie wyższe kierunkowe
– wiedza na temat podejścia LEADER i rozwoju obszarów wiejskich

OPIS STANOWISKA PRACY:
Księgowy będzie podlegał bezpośrednio Kierownikowi biura LGD oraz Zarządowi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia;
– zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;
– obliczanie list płac;
– sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych z działalności;
– pomoc w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych;
– prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS;
– sporządzanie bieżących informacji finansowych na potrzeby Zarządu.
– wykonywanie innych poleceń Kierownika Biura i Zarządu.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV,
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Stowarzyszenie LYSKOR
Sikorskiego 2
44-295 Lyski
do dnia 27 września 2018 r. do godz. 15:30., z dopiskiem: „dot. naboru na stanowisko księgowy” – decyduje data wpływu do biura LGD.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.
Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na w wymiarze 1/8 etatu.
Szczegółowych informacji udziela biuro LGD LYSKOR pod nr telefonu 32 440-76-01.

Ogłoszenie o naborze –> pobierz

12 wrz

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap