Unieważnienie naboru wniosków o powierzenie grantów

Z przykrością informujemy, iż ze względu na zagrożenie niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego, Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR uchwałą nr O/15/2018 w dniu 14 maja 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G i 2/2018/G. W najbliższym czasie nabory te zostaną ogłoszone ponownie.

14 maj

by 

Created with Snap