Ważna informacja dla beneficjentów – składki ZUS

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, informujemy iż Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” [...]

SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Przez  |

21 maja  2018 r. o godz. 16:00 w biurze LGD odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G i nr 4/2018/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii [...]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]

Unieważnienie naboru wniosków o powierzenie grantów

Przez  |

Z przykrością informujemy, iż ze względu na zagrożenie niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego, Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR uchwałą nr O/15/2018 w dniu 14 maja 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru wniosków [...]