Spotkania informacyjne nt. projektów grantowych już za nami

Stowarzyszenie LYSKOR zorganizowało spotkania informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z obszaru objętego LSR, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na przedsięwzięcia: inicjatywy propagujących idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów (P5) oraz kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii (P6), w ramach projektów grantowych.
Spotkania odbyły się: 13 marca w  Jejkowicach, 14 marca w Gaszowicach, 15 marca w Lyskach, 19 marca w Kobyli, 23 marca w Pszowie.
Zainteresowani przedstawiciele organizacji działających na obszarze LGD LYSKOR mogli uzyskać informacje nt. warunków uzyskania wsparcia poprzez nasze Stowarzyszenie, w tym celów LSR. Przedstawiono procedurę wyboru i oceny Grantobiorców od momentu złożenia wniosku o powierzenie grantu w LGD do rozliczenia i wypłaty środków. Omówiono również zapisy oraz zobowiązania zawarte w umowie o powierzenie grantu.

Więcej zdjęć ze spotkań w zakładce Galeria

27 mar

by 

Created with Snap