Zmiana zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Z dniem 21 lutego 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji a także obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego wyboru wykonawców to:

– zwiększenie progu od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro a także został wprowadzony obowiązek ustalenia wartości szacunkowej danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo, gdy nie udostępniono zapytania ofertowego, przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą (ustalona wartość warunkuje, w jaki sposób należy przeprowadzić wybór wykonawcy),

– doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej dokumenty.
Pism MRiRW z 16_02_2018
Pismo MRiRW 08_02_2018

Link do strony ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zmiana-dotyczaca-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow.html

Źródło: https://prow.slaskie.pl/czytaj/zmiana_zasad_konkurencyjnego_trybu_wyboru_wykonawcow_zadan_ujetych_w_zestawieniu_rzeczowo_finansowym

01 mar

by 

Created with Snap