Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Lyskach w sali OSP Lyski, ul. Dworcowa 1A.

Zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia LYSKOR członkowie zobowiązani są do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków. Zmiany będące przedmiotem zebrania są konieczne i niezbędne jest uzyskanie kworum, w związku z czym prosimy o obecność.

Proponowany porządek obrad –> pobierz

Jednocześnie informujemy, iż projekt zmienianego dokumentu jest udostępniony w biurze LGD w Lyskach, ul. Sikorskiego 2 oraz na stronie www.lyskor.pl.

Podczas zebrania można dokonać opłaty składek członkowskich.

02 lut

by 

Created with Snap