Statut – propozycje zmian

Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi nowymi zapisami statutu, którego treść będzie przedmiotem głosowania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków tj. w dniu 30 stycznia br.

Zmiany Statutu Sowarzyszenia LYSKOR_30012018

24 sty

by 

Created with Snap