Statut – propozycje zmian

Przez  |

Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi nowymi zapisami statutu, którego treść będzie przedmiotem głosowania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków tj. w dniu 30 stycznia br. Zmiany Statutu Sowarzyszenia LYSKOR_30012018

Spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji LSR

Przez  |

Informujemy, że spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2016-2023 odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 w sali OSP Lyski, ul. Dworcowa 1a.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI STRATEGII

Przez  |

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego z gmin: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski oraz Pszów do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  Konsultacje te potrwają do 29 stycznia [...]

POSIEDZENIE RADY LGD

Przez  |

W dniu 19 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jejkowice odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu weryfikacji oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru 6/2017 w związku ze złożeniem protestu, wydania opinii ws. zmiany umów o przyznanie [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Lyskach w sali OSP Lyski, ul. Dworcowa 1A. Proponowany porządek obrad — > [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów i administracji

Przez  |

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na stanowisku specjalista ds. projektów i administracji została wybrana Pani Karina Rek zamieszkała w Kornowacu. Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej [...]

Informacja dla Członków Stowarzyszenia

Przez  |

Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2017 i lata wcześniejsze uprzejmie przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2017 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać w biurze Stowarzyszenia w Lyskach,  ul. Sikorskiego 2 oraz przelewem [...]