Informacja o konsultacjach dla Wnioskodawców

Informujemy, iż konsultacje dla Wnioskodawców, którzy otrzymali wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru  5/20176/2017 poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 1 grudnia br. nie będą prowadzone. W tym dniu możliwe będzie jedynie złożenie stosownych uzupełnień, wyjaśnień, dokumentów będących przedmiotem wezwania.

23 lis

by 

Created with Snap