Informacje dla Wnioskodawców

Informujemy, że wszyscy potencjalni beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER zgodnie z § 4. ust. 1. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 z późn. zm. muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów –> przejdź do strony

Informujemy również, że Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie podejmowania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) można pobrać ze strony UOKiK –> przejdź do strony

26 paź

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap