Informacja o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia LYSKOR

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Stowarzyszenie LYSKOR

ul. Sikorskiego 2

44-295 Lyski

Zmianie ulegną również godziny urzędowania biura LGD na nowe:  7.30 – 15.30

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

25 wrz

by 

Created with Snap