Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naborów zakończonych w dniu 24 maja 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD zamieści na swojej stronie internetowej listę operacji wybranych i niewybranych wraz z protokołem oraz  pisemnie poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny. Operacje wybrane do finansowania przekażemy do dalszej weryfikacji Zarządowi Województwa Ślaskiego.

Program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarza Posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
5. Podpisanie deklaracji bezstronności.
6. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017.
7. Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
8. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017.
9. Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
10. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017.
11. Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
12. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
13. Zakończenie obrad.

25 maj

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap