Wizyta studyjna na teren Euroregionu Glacensis (szlak wież i platform widokowych Euroregionu Glacensis)

Przez  |

W dniu 20.04.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” otrzymało decyzję o przyznaniu dofinansowania do projektu pt. „ Know How – na przykładzie szlaku wież i platform widokowych oraz szlaku single truck”, który złożony został [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naborów zakończonych w dniu 24 maja 2017 r. [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 1. Dla Wnioskodawców zainteresowanych [...]