Informacja dla członków Stowarzyszenia

Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2016 i lata wcześniejsze uprzejmie przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2016 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać w biurze Stowarzyszenia w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 oraz przelewem na rachunek bankowy o numerze 58 84680000 0010 0045 4294 0001, Bank Spółdzielczy. Informację nt. wysokości kwoty do uregulowania można uzyskać pod nr. tel. 32 440-76-01 oraz e-mailem biuro@lyskor.pl

25 sty

by 

Created with Snap