Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2016 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Jejkowicach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naborów zakończonych w dniu 21 listopada br. Program posiedzenia znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD zamieści na swojej stronie internetowej listę operacji wybranych i niewybranych wraz z protokołem oraz  pisemnie poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny. Operacje wybrane do finansowania przekażemy do dalszej weryfikacji Zarządowi Województwa Ślaskiego.

Program Posiedzenia Rady:
1.    Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.    Wybór Sekretarza Posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
5.    Podpisanie deklaracji bezstronności.
6.    Ocena wniosków z naboru nr 1/2016.
7.    Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
8.    Ocena wniosków z naboru nr 2/2016.
9.    Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
10.    Ocena wniosków z naboru nr 3/2016.
11.    Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
12.    Ocena wniosków z naboru nr 4/2016.
13.    Ustalenie listy operacji wybranych i niewybranych oraz podjęcie stosownych uchwał.
14.    Sprawy organizacyjne i wolne wnioski, głosy, zapytania.
15.    Zakończenie obrad.

 

24 lis

by 

Created with Snap