Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, iż na stronie ARiMR został zamieszczony dokument INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Zainteresowane osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców chcących rozwinąć prowadzoną działalność zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami. Plik do pobrania tutaj.

04 paź

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap