Zaproszenie na spotkania informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

1. Dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej
22 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr 15, II piętro
27 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP w Lyskach
30 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

2. Dla Wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, odnowa przestrzeni publicznej oraz promocji zasobów obszaru
29 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP Lyskach
4 październik 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr 15, II piętro
7 październik 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

14 wrz

by 

Created with Snap