Punkt informacyjno – promocyjny LGD LYSKOR

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej realizującej Plan Komunikacji, przedstawiciele Stowarzyszenia LYSKOR wzięli udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez gminy członkowskie. 27 sierpnia 2016 r. promowaliśmy naszą działalność oraz informowaliśmy o głównych założeniach LSR podczas „Polsko-czeskiego Pikniku Motocyklowego” w Pszowie. Następnego dnia nasze stoisko można było znaleźć w Łukowie Śląskim (gmina Gaszowice) podczas „Zakończenia lata” – wydarzenia skupiającego mieszkańców całego powiatu rybnickiego. LYSKOR pojawił się także na dożynkach powiatowo-gminnych w Kornowacu w dniu 11 września 2016 r. W naszym stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat możliwości dofinansowania projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Pracownicy LGD rozdawali ulotki oraz inne materiały informacyjne dotyczące LSR, a także informowali o aktualnych zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez LGD w ramach aktywizacji mieszkańców. Udział Stowarzyszenia LYSKOR w wyżej wymienionych wydarzeniach miał na celu pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w szeroko pojęty rozwój obszaru objętego LSR. Nasz punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, co przyczyniło się do popularyzacji wiedzy na temat działalności LGD, założeń LSR oraz zasadach przyznawania dofinansowania.

Zdjęcia z imprez do zobaczenia w zakładce Galeria » Kampania promocyjno-informacyjna.

12 wrz

by 

Created with Snap