Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Tematyka obejmuje omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu, procedury wyboru projektów oraz przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków.

 Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. (czwartek), w godz. 11:30-14:00 w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa.

Więcej informacji na stronie www.rpo.slaskie.pl

08 sie

by 

Created with Snap