Nowa strategia – nowe środki

Informujemy, że Stowarzyszenie w pełni rozpoczęło nowy okres programowania, w którym dysponuje nowymi środkami na rozwój obszaru w wysokości ponad 1,7 mln. euro. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR tj. ok. 675 tys. euro będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto w ramach LSR przewiduje się realizację projektów infrastrukturalnych, projektów wspierających rozwój kapitału społecznego a także promujących nasz obszar.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) – na naszej stronie internetowej oraz w biurze w Pstrążnej, ul. Szkolna 7.

11 lip

by 

Created with Snap