Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów i administracji

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na stanowisku specjalista ds. projektów i administracji została wybrana Pani Aleksandra Pytlik zamieszkała w Raciborzu.

Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniła kandydaturę Pani Aleksandry Pytlik do nawiązania stosunku pracy w wymiarze 1/2 etatu. Osoba ta wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej zadania i obowiązki służbowe. Oprócz wiedzy fachowej osobę tę cechują także komunikatywność, opanowanie, rozwaga oraz dyspozycyjność.

08 lip

by 

Created with Snap