Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 14 czerwca 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR. Ważnym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2015 r. oraz zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020. Zmiany dokonane w Strategii tj. obniżenie budżetu o 10% oraz dostosowanie wskaźników zostały omówione podczas zebrania. Jednocześnie przypominamy, że projekt Strategii z zaproszeniem do konsultacji dostępny był wcześniej na naszej stronie internetowej oraz w biurze stowarzyszenia w Pstrążnej.
Podczas zebrania podjęto następujące uchwały ws.:
– przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r.
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
– udzielenia absolutorium Zarządowi
– zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność
– udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LYSKOR upoważnienia do dokonywania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność
– wystąpienia Stowarzyszenia LYSKOR ze Stowarzyszenia „Śląska Sieć 3 Sektora”.
Informujemy, że wyżej wymienione uchwały wraz z załącznikami dostępne są w biurze Stowarzyszenia w Pstrążnej. Zaktualizowaną Strategię, mogą Państwo pobrać z menu „Dokumenty programowe” znajdującym się po prawej stronie.
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

15 cze

by 

Created with Snap