Umowa podpisana

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż 10 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste podpisanie Umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Zarządem LGD – w przypadku LYSKOR-u reprezentowanym przez prezesa Pana Radosława Łuszcz.
W związku z powyższym Stowarzyszenie w pełni rozpoczęło nowy okres programowania, w którym dysponuje nowymi środkami na rozwój obszaru w wysokości ponad 1,7 mln. euro. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR tj. ok. 675 tys. euro będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto w ramach LSR przewiduje się realizację projektów infrastrukturalnych, projektów wspierających rozwój kapitału społecznego a także promujących nasz obszar.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej strategii, za poświęcony czas oraz cenne uwagi i pomysły. Niech ta praca przekuje się na rozwój naszych miejscowości.

DSC_0513 (Kopiowanie)DSC_0524 (Kopiowanie)DSC_0525 (Kopiowanie) DSC_0527 (Kopiowanie)DSC_0530 (Kopiowanie)

11 maj

by 

Created with Snap