Trwa konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”

Fundusz Lokalny „Ramża” zaprasza aktywnych liderów lokalnych, działaczy społecznych, członków organizacji obywatelskich oraz pozostałych aktywnych wolontariuszy i społeczników, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) lub grupach nieformalnych mieszkańców gmin powiatu rybnickiego do kolejnej edycji  konkursu  Działaj Lokalnie IX.
Jeśli masz ciekawy pomysł oraz grupę aktywnych sąsiadów, partnerów czy współpracowników i jednocześnie chcesz zadziałać na rzecz dobra wspólnego dla swojej dzielnicy, osiedla, sołectwa czy gminy…. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu, złóż wniosek, pozyskaj grant i zrealizuj inicjatywę społeczną.
Kwota wnioskowanej dotacji to nawet 6000 zł na projekty, które mogą trwać do 31 grudnia 2016 r.
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Termin  składania  wniosków: od 12 kwietnia do 13 maja 2016 r.

Więcej informacji na stronie www.ramza.org

18 kwi

by 

Created with Snap