Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W załączeniu przekazujemy otrzymaną informację dotyczącą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Jednocześnie zwracamy się do organizacji w celu zweryfikowania możliwości zainteresowania się ewentualnym zaangażowaniem w realizację Programu na szczeblu lokalnym. Włączenie nowych organizacji partnerskich pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób potrzebujących, które spełniają kryteria kwalifikowania, ale do których pomoc obecnie nie dociera ze względu na istniejące luki w sieci dystrybucji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Olgą Richter w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel. 661 14 02, e-mail: O.Richter@mrpips.gov.pl.

Pismo –> pobierz

11 mar

by 

Created with Snap