Zapraszamy do udziału w Konkursie Grantowym „Równać Szanse”

Zapraszamy organizacje do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu „Równać Szanse 2016”.
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 lipca 2016 a 30 listopada 2017 r.), prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 10 marca 2016 roku, o godzinie 12.00. Więcej szczegółów na stronie Programu www.rownacszanse.pl

21 sty

by 

Created with Snap